Planlegging

Vi kommer gjerne på befaring og er med i planleggingsfasen

En vanlilg "felle" å gå i er dårlig planlegging. Vi ønsker å være med i planleggingsfasen så tidlig som mulig, slik at vi kan hjelpe deg med plassering, stikk-kontakter, soneinndelinger osv. Vi leverer sertifiserte rapporter til rørlegger og elektriker, som de kan bruke som arbeidstegninger.